Avís legal

AVÍS LEGAL

Avís legal

AM CATERING 3000, SL responsable del lloc web, d’ara endavant AM CATERING, posa a disposició dels
usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002,
de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166,
així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a
l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra
disposició legal s’hi apliqui. La utilització de l’espai web li atribueix la condició d’usuari i suposa la
completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquest Avís
legal.

AM CATERING es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc
web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera
suficient la publicació al lloc web de AM CATERING.

1. DADES IDENTIFICADORES
Nom del domini: https://amcatering3000.com/
Nom comercial: AM CATERING
Denominació social: AM CATERING 3000, SL
NIF: B64969199
Domicili social: C/ Aribau, 9 bis local esq. 08303 Mataró
Telèfon: 936 386 329 i 609 757 322
E-mail: info@amcatering3000.com

Registro Mercantil de Barcelona Volum 40833, Foli 27, Full B 376701

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres
elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del
RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els
continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part d‘ AM
CATERING. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de
propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a AM CATERING i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen
als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n
pugui desprendre. AM CATERING autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als
continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de
https://amcatering3000.com/

AM CATERING reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat
sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part d’ AM CATERING.
Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat
intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del
correu electrònic info@amcatering3000.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
AM CATERING s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu
lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o
introduïda per un tercer aliè a la mateixa o, si ho té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer
impossible l’accés a elles.

Ús correcte de l’espai web

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, la Política
de Privacitat, aquestes Condicions d´ús, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera,
l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es presten a través del mateix amb finalitats o
efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís legal, de manera que lesionin els interessos o drets
de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar-lo, inutilitzar-lo, deteriorar el propi espai web o els
seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a uns altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra
forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al present espai
web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu
dels recursos informàtics a través dels quals AM CATERING presta el servei, així com a no realitzar accions
que danyin, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de
qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar
qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ AM CATERING o de tercers o, en el seu cas,
violar els drets de la propietat intel•lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so
i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del
present espai web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals AM CATERING ho autoritzi expressament, establir
enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web d’ AM CATERING, diferents de la pàgina principal
del seu portal, accessible a l’adreça URL https://amcatering3000.com/; tampoc no es permet presentar
les pàgines web d’ AM CATERING o la informació que contenen, sota marcs, signes distintius, marques o
denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a
l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren
imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en
qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i
desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes
dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador
que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple,
l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos
reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per
mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests
casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no
instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

Aquesta pàgina web utilitza cookies analítiques per a habilitar la funció de control de visites úniques amb
la finalitat de facilitar-vos la navegació. S’informa tots els usuaris que visiten el web de l’ús d’aquestes
cookies mitjançant un banner flotant, tot considerant que si accepten el tractament estan d’acord amb
el seu ús. En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podran revocar
el consentiment i obtenir més informació tot consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per
impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per
ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que AM CATERING
no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no
assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà
immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral
o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats
competents del contingut en qüestió.

AM CATERING no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però
no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que
permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web d’ AM CATERING. Això
no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de
tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si
escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o
internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web
conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui
immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que
funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, AM CATERING no
descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força
major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per
l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a
Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament
inscrit que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics
que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors
web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. PROTECCIÓ DE DADES I COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I
DEL COMERÇ ELECTRÒNIC (LLEI 34/2002, D’ 11 DE JULIOL)

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679 UE) i de la Llei 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, AM CATERING informa als usuaris
que les dades personals que proporcionen en emplenar els formularis o requeriments de contacte, seran
tractades per AM CATERING amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els
productes que AM CATERING ofereix, així com per donar resposta a les seves sol•licituds i/o consultes.
El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les
dades personals que ens indica són seves, exactes, actualitzades i certes. Per a més informació, consulti
la Política de Privacitat

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les
activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament
les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de L’usuari o el lloc de compliment de
l’obligació.

Versió: juny 2024

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies