• INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2023 – 2024

 • Breu introducció del servei de menjador

 • El menjador és un servei complementari de l’escola que s’ofereix a tot l’alumnat del centre. La finalitat principal del servei de menjador és satisfer una necessitat bàsica dins d’un clima acollidor i positiu.

  Un dels nostres objectius és oferir un alt grau de qualitat tant en l’elecció de la matèria primera com en la tècnica de preparació, presentació i gust dels plats. Volem aconseguir que aquests resultats siguin atractius pels infants. És per això que:

  Donem prioritat al consum d’aliments de temporada, d’una banda a la fruita, verdura i hortalisses, potenciant-ne el seu consum envers l’alumnat, i de l’altra als productes de proximitat. Adaptem els menús i la composició dels menjars tenint en compte els períodes estacionals.

  Potenciem l’elaboració d’un menú casolà seguint els principis de la cuina tradicional, amb el mínim ús de productes preelaborats.
  Donat que hi hagi algun infant que requereixi una dieta específica, s’adaptarà el menú tenint en compte aquestes necessitats, com ara:

  • Intoleràncies alimentàries (gluten, lactosa, etc.)
  • Al·lèrgies alimentàries
  • Menús de caire religiós o cultural

  Entre l’estona de menjador i de lleure es treballen els hàbits d’higiene, conductes alimentàries, es desenvolupa l’autonomia de l’alumnat i es fomenten les pautes de comportament i principis de convivència.

 • Servei d'acollida matinal (SAM)

 • Aquest servei és gestionat per l’escola, i l’empresa del menjador només controla l’alumnat esporàdic a aquest servei. L’horari d’entrada és de 7:45h a 8:30h.

  Hi ha dos tipus de preus en funció si són fixes al menjador o no.

  • Tiquet esporàdic d’acollida: 4€
  • Tiquet esporàdic d’acollida per infants fixes al menjador: 2€
 • Horaris del servei de menjador

  • Horari del menjador d’infantil i primer cicle de primària: de 12:50h a 14:50h
  • Horari del menjador de segon i tercer cicle de primària: de 13:00h a 15:00h
  • Horari de menjador de l’ESO: de 13:30h a 15:10h
 • Alumnat Fixe

 • L’alumnat fixe són aquells que utilitzen el servei de menjador 3, 4 o 5 dies a la setmana i sempre els mateixos dies.

  El preu del menú diari per l’alumnat fixe al menjador és de 8€/dia.

  Independentment del número de dies que tingui el mes, la quota sempre serà del mateix import, i aquesta xifra surt de la següent fórmula:

  Total de dies que l’infant fa ús del servei de menjador x 8€ i el resultat dividit entre el número de mesos que farà ús del servei de menjador.

  Per exemple, una nena que es queda al menjador els 180 dies de curs escolar (de setembre a juny) pagarà cada mes 180×8= 1440€ i dividit entre 10 mesos= 144€/mes.

  Si algun dia l’infant no utilitzés el servei de menjador, s’haurà d’avisar abans de les 9:30h mitjançant un SMS/WhatsApp al telèfon 689 172 162 de la Reme, coordinadora del servei de menjador.

 • Condicions d'abonament

 • Trimestralment, s’abonaran els serveis de l’usuari que hagi presentat justificant mèdic de l’absència de l’escola. Aquests abonaments es realitzaran els dies 15 de gener, 15 d’abril i 30 de juny.

 • Alumnat Esporàdic

 • El preu del menú diari per l’alumnat esporàdic al menjador és de 9,35€/dia.

  La venta de tiquets esporàdics es realitzarà cada matí de 8:45h a 9:15h per la porta de la cuina (cantonada Passatge Alsina amb carrer Camí Nou).

  Al finalitzar el curs es poden retornar els diners dels tiquets pendents d’utilitzar o es podran fer servir fins l’últim dia del primer trimestre del proper curs 2024/25.

 • Dades de contacte

 • Coordinadora del menjador: Reme

  Correu electrònic: chanel.amcatering3000@gmail.com

  Telèfon de contacte: 689 172 162


  Coordinació d’escoles AM Càtering: Manel

  Correu electrònic: escoles@amcatering3000.com


  Direcció AM Càtering: Mary

  Correu electrònic: marichanel@amcatering3000.com

  • Informació basica
  • Informació de contacte:
  • Mètode de pagament:
  • Domiciliació banàcaria

  • Com a titular del compte, a sobre indicat, autoritza a AM Càtering 3000 S.L a que em carregui el preu del servei de menjador.

   L’empresa AM Càtering 3000 S.L., carregarà la quota del dia 1 al dia 5 de cada mes. S’iniciarà el càrrec a partir del primer mes d’utilitzar el servei i sempre per anticipat.

   El rebut retornat pel banc té un cost de 16€.

  • Pagament en efectiu

  • El pagament de les quotes en efectiu s’ha de realitzar la primera setmana del mes a la coordinadora del centre en l’horari de 8:45h a 9:15h per la porta de la cuina (cantonada Passatge Alsina amb carrer Camí Nou).

  • Should be Empty: